506 260 506

Wakacje kredytowe a koronawirus.

Obecna sytuacja w całej Europie przeraża nas wszystkich. Prócz tego, że wirus zagraża naszemu zdrowiu niesie za sobą pasmo konsekwencji, które już teraz znacząco odbijają się na gospodarce.  Wielu z nas obecnie przebywa na przymusowych „wakacjach”. Firmy aby chronić zdrowie swoich pracowników w dużej mierze zdecydowały się na tymczasowe zamknięcie swoich placówek lub pracę zdalną. Obecnie jest to jedna z najlepszych decyzji jakie możemy podjąć, jeżeli chcemy uniknąć rozprzestrzenienia się pandemii.

Jednak pozostają nam zobowiązania, których nikt inny za nas nie spłaci. Czekaliśmy więc z niecierpliwością na decyzję Związku Banków Polskich.

Związek Banków Polskich (ZBP) wychodzi naprzeciw z decyzją, która na pewno przyczyni się do tego aby chociaż jedna z trosk w obecnym czasie została na jakiś czas odłożona.

Prezes ZBP zapewnia, że w okresie zagrożenia epidemiologicznego polskie banki pomogą zarówno firmom jak i osobom prywatnym.  Pomoc ta polegać będzie na odroczeniu spłaty rat kapitałowych i odsetkowych przez okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Wnioskowanie o odroczenie spłaty kredytu nie będzie wymagało wielu formalności i będzie bezpłatne.

Jak dokładniej ma wyglądać cały proces i jakie kredyty będzie obejmował?

Otóż odroczenie będzie możliwe zarówno dla kredytów gotówkowych jak i hipotecznych.

Cała procedura ma być bardzo uproszczona, bez zbędnych formalności oparta na obecnie obowiązującym prawie – odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu, pod warunkiem, że zostanie przedłużony okres obowiązania zabezpieczenia kredytu.

Cały proces ma odbywać się za pomocą wniosków w formie zdalnej.

Jak informuje ZBP banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.

Umożliwią składanie tych wniosków bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy.

Cały proces ma odbywać się za pomocą wniosków w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem.

Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.

Co najważniejsze dla wielu przedsiębiorców to samo ma dotyczyć rat leasingowych oraz factoringu!!!

 Jest to bardzo ważna informacja na którą czekało wielu Polaków! Tymczasem, życzymy dużo zdrowia!