506 260 506

Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym znacząco obniżyła koszt wcześniejszej spłaty kredytów mieszkaniowych. Ale nie dla wszystkich, zatem kto będzie mógł skorzystać na tych przepisach?

Wcześniejsza spłata kredytu nie jest dobrą informacją dla banku, ponieważ w skutek tej decyzji traci on część spodziewanych zysków z odsetek. Dlatego też krajowe banki od lat stosowały prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. Po wejściu ustawy o kredytach hipotecznych w życie, możliwość zarabiania na takich prowizjach została dość mocno ograniczona. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy klienci na tej zmianie skorzystają. Wszystko zależy jaką umowę kredytową podpisały z bankami.

A więc, kto może nadpłacać kredyt hipoteczny i nie bać się o naliczenie za to prowizji?

Nadpłacać mogą klienci banków, którzy zaciągnęli kredyt po 22 lipca 2017 roku. W przypadku takich umów ze zmienną stawką oprocentowania, prowizja rekompensacyjna może być pobierana tylko przez pierwsze 36 miesięcy kredytowania. Ponad to, ustawa nakłada trzy ograniczenia dotyczące prowizji rekompensacyjnej. Taka prowizja nie powinna być wyższa od:

- 3,00% spłacanej przedterminowo kwoty kredytu hipotecznego,

- odsetek, które byłyby naliczone przez rok od czasu nadpłaty,

- faktycznych kosztów poniesionych przez kredytodawcę na wskutek przedterminowej spłaty.

Na chwilę obecną większa cześć banków nie pobiera już opłat za wcześniejszą spłatę czy nadpłatę kredytu, ale są nieliczne w których te opłaty obowiązują średnio przez okres 3 pierwszych lat spłaty.

Warto jednak pamiętać, że warunki nadpłaty starszych kredytów hipotecznych nie uległy zmianie. Po przeanalizowaniu warunków nadpłaty kredytów sprzed 6 lat okazuje się, że niektóre banki już wtedy nie pobierały prowizji za wcześniejszą spłatę np. Bank Pocztowy. Inne banki zaś stosowały swoją politykę, która była dość zróżnicowana, zwykle naliczały prowizję rekompensacyjną przez pierwsze trzy lub pięć lat kredytowania. To oznacza, że osoby które zaciągnęły kredyt hipoteczny pod koniec 2013 roku, mogą już nadpłacać go bez ograniczeń.