506 260 506

Uzyskanie kredytu staje się coraz cięższe – banki zmieniają warunki.

Od kwietnia duże zmiany w ofertach banków, uzyskanie kredytu stanie się trudniejsze. Banki w dobie kryzysu po obniżeniu stóp procentowych decydują się na zmiany warunków uzyskania kredytów hipotecznych oraz gotówkowych. 

Nowe warunki mają obniżyć limity kosztów pozaodsetkowych, możliwe, że zamiast spadku kosztów efektem będzie drastyczne zaostrzenie warunków przyznawania pożyczek. Pożyczki mają być dostępne tylko dla osób o bardzo dobrej sytuacji finansowej. Koszt kredytu związany jest z ryzykiem niespłacalności, które z dnia na dzień zwiększa się poprzez wzrost bezrobocia spowodowany obecną sytuacją na świecie.

Warunki mogą zmienić się następująco:

  1. Nowe limity kosztów pożyczek

Dla pożyczek na więcej niż 30 dni limit kosztów pozaodsetkowych spadł z 55%  do 21% w skali roku oraz z 100% do 45% w całym okresie. Ponadto padła propozycja obniżenia limitu do 5% dla pożyczek nie dłuższych niż 30 dni.

  1. Nowe obostrzenia związane z uzyskaniem kredytów hipotecznych

Banki obawiając się konsekwencji kryzysu zmieniają warunki na jakich można uzyskać kredyt hipoteczny. Zmiany te głównie będą dotyczyły metody wiarygodności oceny osoby ubiegającej się o kredyt (tzw. skoringu). Oznacza to, że uzyskanie kredytu stanie się trudniejsze dla osób prowadzących działalność gospodarczą, osób zatrudnionych na umowie zlecenie czy umowie o dzieło, jak również dla osób pracujących w branżach najbardziej narażonych na skutki kryzysu z którym przyszło nam się zmierzyć.

Udało nam się zebrać informacje o zmianach jakie zostały/ zostaną wprowadzone w kilku największych bankach:  

PKO BP:

- Podwyższenie wymaganego wkładu własnego z 10% do 20%.

- Z nieoficjalnych źródeł wynika, że bank będzie obniżał dochody uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej o połowę.

ING BANK ŚLĄSKI:

- Podwyższenie wymaganego wkładu własnego do 30% .

- Wstrzymanie udzielania kredytów hipotecznych osobom prowadzącym działalność gospodarczą

SANTANDER BANK POLSKA:

- Ograniczenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Bank będzie przyjmował wnioski osób prowadzących działalność gospodarczą w branżach niskiego ryzyka (transportowa, rolnicza, produkcyjna, obsługa nieruchomości, dystrybucja).

- Klienci, którzy prowadzą działalność gospodarczą w branżach objętych ryzykiem, będą mogły ubiegać się o kredyt hipoteczny wyłącznie w sytuacji w której będą posiadali inne akceptowalne przez bank źródła dochodów i na ich podstawie posiadają zdolność kredytową.

- Ograniczenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz na umowę o pracę na czas określony (za wyjątkiem sytuacji w których okres kredytowania nie przekracza okresu na jaki została zawarta umowa).

Sytuacja może jeszcze się zmienić, niestety na gorszą. Będziemy Was informować o wszelkich zmianach w ofertach banków. Jeżeli potrzebujecie pomocy, bądź porady związanej z zaistniałą sytuacją zapraszamy do kontaktu.