506 260 506

W naszym biurze członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą ubezpieczyć się z tytułu zobowiązań spowodowanych błędnymi decyzjami.  

Na czym więc polega takie ubezpieczenie, kogo można ubezpieczyć i czy jest ono konieczne?

Ubezpieczeniem można objąć wszystkich członków zarządu – byłych, obecnych i przyszłych jak również członków rady nadzorczej, dyrektorów zarządzających i wszystkich innych członków porównywalnych organów wykonawczych.

Zakresem ubezpieczenia jest ochrona z tytułu nieprawidłowo podjętej decyzji od momentu zgłoszenia roszczenia przeciw ubezpieczonemu.

Jeżeli roszczenie mogło być dochodzone na drodze sądowej oraz ubezpieczony wypłacił odszkodowanie z tytułu szkody związanej z OC członów zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje wartość odszkodowania w kwocie rzeczywistej.

Ubezpieczenie obejmuje również koszty ochrony związanej z postępowaniem sądowym. Dodatkowo OC członków zarządu może działać z mocą wsteczną, ze względu na możliwość objęcia ubezpieczeniem byłych członków zarządu (w tym przypadku zdarzenie powodujące szkodę musi powstać w okresie ubezpieczenia).

 Pomimo tego, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu nie jest obowiązkowe w celu zabezpieczenia swoich interesów każda spółka powinna się w nie zaopatrzyć. Warto podkreślić, że bardziej narażone na ryzyko występowania błędnie podejmowanych decyzji są spółki z dużym kapitałem, które jak najszybciej powinny ubezpieczyć się z tego tytułu.

W nielicznych przypadkach występują wykluczenia, które zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeniach.

Podsumowując, prowadząc spółkę warto jest uzupełnić swoją ofertę ubezpieczeniową o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych. Ochrona ta pozwoli Ci na zabezpieczenie interesów spółki przed szkodami wynikającymi z nieodpowiednich decyzji osób zarządzających.