506 260 506

Kredyt hipoteczny różni się od zwykłego kredytu np. gotówkowego tym , że musi być zabezpieczony hipoteką na nieruchomości co wiąże się z dodatkowymi formalnościami.

Jak wiadomo droga do uzyskania kredytu hipotecznego bywa długa i żmudna, ale wizja posiadania własnego mieszkania lub domu pozwala pokonać wszelkie trudności i na polecenie banku dostarczać wszystkie potrzebne dokumenty. A jest ich niemało. Dobrze jest wtedy skorzystać ze wsparcia doświadczonego eksperta który pomoże szybko i skutecznie uporać się ze stosem dokumentacji.

Standardowo pakiet niezbędnych dokumentów podzielić można na cztery grupy:

 • Dochodowe
 • Osobowe
 • Dotyczące nieruchomości
 • Dotyczące innych zobowiązań.

 Po pierwsze dokumenty dochodowe

A mianowicie wszystko to co potwierdza fatyczną wysokość naszych dochodów oraz sposób ich otrzymywania. Tak by bank mógł ocenić naszą zdolność do spłaty kredytu. Jeśli jesteśmy pracownikiem etatowym, w banku przedłożyć będziemy musieli:

 1. Wypełnione przez pracodawcę zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu. Wymagane formularze można pobrać ze strony danego banku lub otrzymać od doradcy.
 1. Wyciąg z naszego konta bankowego za okres (w zależności od banku) trzech, sześciu lub nawet dwunastu miesięcy. Wyciąg ten musi zawierać wszystkie realizowane na koncie operacje.
 1. Niektóre banki mogą wymagać od nas deklaracji PIT-11 za ostatni rok w zamian za np. wyciągi z rachunku.
 1. W przypadku gdy okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy jest dosyć krótki, ponieważ na przykład klient zmienił niedawno miejsce pracy, ale jest kontynuacja zatrudnienia ( przerwa w zatrudnieniu nie mogła trwać dłużej niż miesiąc) wtedy dodatkowo bank poprosi klienta o świadectwo pracy czy umowę o pracę.

Jeśli natomiast jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, naszym obowiązkiem będzie dostarczenie do banku:

 1. Deklaracji PIT za ostatni rok.
 2. Umowy zlecenie lub umowy o dzieło za okres roku lub dwóch lat.
 3. Rachunku do tych umów, bądź wpływów na konto potwierdzających uzyskiwany dochód.

Z kolei przedsiębiorcy starający się o kredyt będą musieli przedłożyć:

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i US.
 3. Deklaracje PIT-36 bądź 36L za okres do dwóch lat wstecz.
 4. Wydruki z księgi przychodów i rozchodów za okres bieżący, w formie narastającego zestawienia.
 5. Niektóre banki poproszą o wyciągi z konta firmowego za okres 3 miesięcy.

W zakresie dokumentów osobowych, jest już nieco prościej. Bank poprosi nas o:

 1. Dwa dowody tożsamości ze zdjęciem  (np. dowód osobisty i prawo jazdy).
 2. Osoby pozostające w związku małżeńskim z zawartą intercyzą dodatkowo będą musiały dostarczyć potwierdzoną notarialne treść  umowy.
 3. Orzeczenie sądu w przypadku osób po rozwodzie lub w separacji.

Dokumenty dotyczące innych zobowiązań kredytowych, o ile oczywiście takowe mamy. Jeśli tak przygotujmy:

 1. Zaświadczenie o obsłudze kredytu.
 2. Zaświadczenie o spłacie kredytu (w sytuacji, gdy został on przez nas niedawno spłacony a informacja o tym nie trafiła jeszcze do systemu BIK).
 3. Umowy i harmonogramy kredytowe.
 4. Zaświadczenie a aktualnym stanie salda zadłużenia.

Ostatnia partia dokumentów jakie musimy dostarczyć w celu uzyskania kredytu są to dokumenty dotyczące nieruchomości. Jakie? To zależy, od celu kredytowania. Np. czy kupujemy mieszkanie, dom z rynku wtórnego czy też pierwotnego. Inne dokumenty będą wymagane jeśli przedmiotem kredytu ma być np. budowa domu.

 • W przypadku zakupu Nieruchomości na rynku pierwotnym będą to:
 1. Umowa przedwstępna z deweloperem.
 2. Odpis z księgi wieczystej gruntu.
 3. Wypis z ewidencji rejestru gruntu.
 4. Dokumenty dotyczące samego dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej.
 5. Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę.
 6. Pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd, jeśli budowa została już zakończona; - promesa z banku o bez obciążeniowym zwolnieniu hipoteki.
 7. Kopie pełnomocnictw reprezentantów dewelopera.
 • Jeśli decydujemy się na zakup na rynku wtórnym, powinniśmy dostarczyć:
 1. Przedwstępną umowę nabycia nieruchomości.
 2. Numer księgi wieczystej danej nieruchomości.
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie praw do mieszkania przez sprzedawcę (akt notarialny nabycia, bądź wyrok sądu).
 4. Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące statusu prawnego mieszkania oraz braku zaległości czynszowych.
 • W przypadku kredytu na budowę domu doradca poprosi nas o:
 1. Akt notarialny nabycia działki.
 2. Numer  księgi wieczystej.
 3. W przypadku obciążenia nieruchomości kredytem hipotecznym potrzebujemy zaświadczenie z Banku o stanie zadłużania.
 4. Prawomocne pozwolenie na budowę.
 5. Projekt budowlany.
 6. Uzupełniony dziennik budowy.
 7. Kosztorys budowlany na druku bankowym.
 8. Wypis z rejestru gruntów oraz kopia mapy ewidencyjnej  ( nie starszy niż 3 miesiące).