506 260 506

Kredyt inwestycyjny jedna z tańszych możliwości pozyskania środków na rozwój firmy.

Czym więc jest kredyt inwestycyjny, jakich dokumentów potrzebujemy do złożenia wniosku oraz gdzie się udać, żeby wybrać najlepszą ofertę? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz poniżej.

Kredyt inwestycyjny to nic innego jak jeden z produktów bankowych. Jest on przeznaczony na finansowanie planowanych lub będących w realizacji projektów, które przyczyniają się do rozwoju firmy. Za projekty uważa się :

- powiększenie, modernizację majątku trwałego,

- zakup wartości niematerialnych i prawnych

- nabycie udziałów w przedsiębiorstwach

- nabycie długoterminowych papierów wartościowych.

Za warunek uzyskania kredytu inwestycyjnego bank uważa pozytywny wynik analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Analiza wykonywana jest przez komórkę banku zajmującą się badaniami analitycznymi. Badania te wykonywane są na postawie weryfikacji środków własnych posiadanych na realizację inwestycji, wyników finansowych z prowadzonej działalności, które zostały uzyskane lub tych zaplanowanych do uzyskania w najbliższym okresie. Ponad to banki zwracają uwagę na posiadane zobowiązania firmowe oraz prywatne.

W zależności od wysokości kredytu inwestycyjnego jego kwota może zostać wypłacona w całości, w transzach lub mieć formę linii kredytowej. Okres kredytowania może wynosić od kilkunastu miesięcy do kilkudziesięciu lat.

Metody spłaty w zależności od rodzaju umowy z bankiem:

- ratalna spłata kapitału,

- jednorazowa spłata kapitału w dacie zapadalności kredytu,

- nieregularny schemat spłat kapitału indywidualnie dostosowany do danego kredytu (stosowana w szczególnych inwestycjach)

Kredyt inwestycyjny musi być spójny z rodzajem prowadzonej działalności, jego celem może być:

- zakup maszyn/urządzeń/środków transportu,

- remont środka trwałego

- zakup/budowa/rozbudowa/remont/ modernizacja

- refinansowanie poniesionych nakładów (uwolnienie części sowich środków, które zostały zainwestowane w celu podniesienia wartości swojej firmy)

- refinansowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez inny bank

Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o kredyt inwestycyjny to wkład własny – uzależniony od rodzaju inwestycji.

Zabezpieczeniem może być hipoteka, gwarancja BGK, zastaw rejestrowy czy poręczenie cywilno-prawne.

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu inwestycyjnego?

Na rynku mamy szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych. Aby wybrać najlepszą ofertę, warto zapoznać się z kilkoma i każdą z nich porównać. Ekspert finansowy ma dostęp do poszczególnych ofert bankowych, dodatkowo wie o wszystkich nowościach i promocjach jakie oferują w danym momencie banki.