506 260 506

Kredyty gotówkowe oraz hipoteczne w Polsce są dostępne także dla obywateli Ukrainy. W tym artykule zawarliśmy odpowiedzi na najczęstsze pytania kierowane do nas przez Ukraińców ubiegających się o uzyskanie kredytu. Dodatkowo zamieściliśmy listę banków w których, każdy obcokrajowiec może składać wnioski.

Zacznijmy od tego, że oferty przygotowane przez banki dla obcokrajowców nie różną się niczym od ofert dostępnych dla Polaków. Najważniejszą kwestią jest to, aby osoba ubiegająca się o kredyt pracowała i mieszkała w naszym kraju na stałe. Do uzyskania kredytu będą potrzebne również: odpowiednia zdolność kredytowa oraz korzystna historia kredytowania.

Kolejnym aspektem jest posiadanie udokumentowanego, legalnego dochodu na terenie Polski - minimum 3 miesiące. Dochód ten może pochodzić z umowy o pracę, umowy zlecenie (w przypadku umowy zlecenie bank może wymagać udokumentowanego dochodu od minimum 12 miesięcy), umowy o dzieło czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W przypadku ostatniego źródła dochodu w zależności od banku wymagane będzie aby działalność istniała co najmniej 12 lub 24 miesięcy. Dodatkowo bank może wymagać dokumentów takich jak:

- karta stałego lub czasowego pobytu (w uzasadnionych przypadkach)

- ważny paszport

- aktywne konto osobiste w polskim banku (konto na które wpływa wynagrodzenie)

- numer PESEL (jeżeli został nadany)  

W przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny banki mogą dodatkowo wymagać zaświadczenia oraz innych dokumentów świadczących o stałości zatrudnienia, wysokości uzyskiwanych dochodów w walucie kredytu, jak również:

- karty pobytu czasowego lub stałego (w uzasadnionych przypadkach) 

- dokumentacji związanej ze stałym, realnym dochodem (minimum 3 miesiące)

- potwierdzenia posiadania zdolności kredytowej

- nadany numer PESEL

- zaświadczenie o zameldowaniu lub karta pobytu potwierdzająca adres zamieszkania.

- wkład własny w zależności od banku 10% lub 20%

Banki, które w swojej ofercie posiadają kredyty dla obywateli Ukrainy to:

PKO BP  - oferta przygotowywana jest dla obcokrajowców, którzy uzyskują dochody w walucie obcej lub w PLN. Zasady kredytowania uzależnione są od źródła dochodu, prawa pobytu w Polsce, statusu rezydenta oraz liczby współkredytobiorców. Dokładne warunki związane z powyższymi zasadami dostosowywane są indywidualnie, po przeanalizowaniu sytuacji klienta. Dodatkowy dokument wymagany przez bank to dokument potwierdzający prawo do pobytu na terenie Polski.

BNP Paribas – oferta oraz ocena zdolności kredytowej występuje na takich samych zasadach dla wszystkich klientów, niezależnie od kraju pochodzenia. Dodatkowo bank wymaga dokumentu potwierdzającego zasady i okres pobytu na terenie Polski.

Santander BP - zasady udzielania kredytu nie różnią się od zasad wyznaczonych dla Polaków. Dodatkowym dokumentem wymaganym przez bank jest paszport lub dowód osobisty oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu na terenie Polski. Jedyne warunki dla obcokrajowców jakie stawia bank to minimalny okres przebywania na terenie Polski jakim jest 183 dni w ciągu roku oraz rozliczanie się z polskim urzędem skarbowym.

Alior Bank – oferta dla obcokrajowców taka sama jak dla obywateli, dodatkowo wymagana będzie karta stałego pobytu oraz adres zameldowania w Polsce.

City Handlowy – badanie zdolności kredytowej przebiega w ten sam sposób jak badanie zdolności kredytowej Polaków. Bank nie wymaga karty stałego pobytu. Występują jednak limity związane z maksymalną kwotą kredytu oraz okresu kredytowania, które ustalane są indywidualnie.

Na bardzo podobnych warunkach obcokrajowcy mogą starać się również o kredyt hipoteczny w banku Millenium.

Banki posiadają wiele ofert dla obcokrajowców, dlatego przez podjęciem decyzji w ciemno, warto skontaktować się ze specjalistą w tej dziedzinie. Ekspert finansowy przedstawi wszystkie możliwe oferty, ich ceny oraz warunki. Dodatkowo omówi, każdy z nich w dokładny i zrozumiały sposób.