506 260 506

Kredyt hipoteczny to decyzja podejmowana często na kilkadziesiąt lat. Krążą po świecie anegdotki o tym, że łączy on trwalej niż samo małżeństwo. Niestety w ciągu tych lat, życie człowieka, może się zmienić a drogi małżonków mogą się rozejść.

Co w momencie, w którym do kredytu hipotecznego przystąpiliśmy jako małżeństwo i dochodzi do rozwodu?

Po zakończonej rozprawie rozwodowej pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, jeżeli wcześniej nie była podpisana intercyza. Jednak rozdzielność majątkowa nie prowadzi do podziału majątku.

Podział majątku jest czynnością odrębną, która dokonywana jest po zakończeniu ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Jest możliwy wcześniejszy podział majątku w trakcie postępowania rozwodowego, w momencie złożenia przez jednego z małżonków odpowiedniego wniosku wraz z pozwem rozwodowym. Jednak sąd może nie rozpatrzyć wniosku wcześniej, jeżeli sprawa rozwodowa będzie skomplikowana.

Sąd zajmuje się podziałem aktywów tj. samochodu, pieniędzy, mebli itd. a nie podziałem długu. Sąd może przyznać mężowi czy żonie mieszkanie i wskazać kto ma płacić raty. Zwykle nieruchomość przypada w udziale temu małżonkowi, który zostaje z dziećmi. Jednak przyznanie nieruchomości jednemu z małżonków nie oznacza, że wskazana osoba będzie musiała spłacać zobowiązanie. Jeżeli kredyt był zaciągnięty przez żonę i męża, dla banku nadal istnieje dwóch kredytobiorców, więc wskazanie przez sąd kto ma spłacać raty tego nie zmieni.

Dopiero później, osoba która w momencie podziału majątku nie otrzymała nieruchomości może wszcząć postępowanie sądowe i domagać się od byłego współmałżonka zwrotu przekazanych do banku pieniędzy.

Współmałżonek, który nie otrzymał mieszkania podczas podziału majątku może „uporać się” z kredytem poprzez renegocjację umowy z bankiem. Zgodnie z prawem cywilnym mamy możliwość zmiany umowy kredytowej i w miejsce obojga małżonków jako kredytobiorców, umieścić tylko jednego. Oraz poprzez refinansowanie kredytu, gdzie małżonek, który otrzymuje mieszkanie zaciąga kredyt w innym banku, po weryfikacji zdolności i przyznaniu kredytu na nowych rynkowych warunkach może spłacić współmałżonka.